напиши парче от заглавието (примери: 'винтчето', 'пуц', 'котараче', 'моливко', 'джуджета', 'козлето', 'незнайко', 'лукчо', 'шивач' и т.н.)


id title type duration artist albumId album PATH